FAQ… Och svaren

Vad gör en ingenjör?

click here En ingenjör kan jobba med många olika saker. Beroende på vad du är intresserad av och tycker är roligt kan du arbeta med miljöfrågor, produktutveckling, inköp, försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster, jobba med tillverkning och mycket annat. Ingenjörer finns på många olika positioner, bland annat som chefer, projektledare eller specialister. Man kan säga att en ingenjör är en problemlösare som har en bred teknisk utbildning.

Hur blir man ingenjör?

Ingenjör blir du genom att läsa en ingenjörsutbildning, en bred teknisk utbildning. Det finns två typer av ingenjörsutbildningar; civilingenjör som är på fem år och högskoleingenjör som är på tre år. Båda varianterna finns med många olika inriktningar.

Vad tjänar en ingenjör?

Enligt uppgifter från fackförbundet Sveriges Ingenjörer bör en ingångslön 2013 ligga på drygt 27 300 för en högskoleingenjör och 29 300 kronor för en civilingenjör. Efter tio år så är medellönen för en högskoleingenjör 39 000 och civilingenjör 49 000 kronor. Självklart varierar lönen mycket beroende på bransch, företag och var i Sverige man jobbar.

Måste man vara teknisk för att bli ingenjör?

Att vara teknisk kan betyda väldigt många olika saker. Det viktigaste är att du tycker om att lösa problem, du behöver inte vara duktig på tekniska produkter som datorer, mobiltelefoner eller tv-apparater. Ingenjörsyrket är definierat med att man arbetar med teknik på något sätt, men begreppet teknik kan betyda väldigt många olika saker.

Måste man älska matte för att klara av en ingenjörsutbildning?

Matten kan vara tuff ibland, men du behöver inte älska matte för att klara en ingenjörsutbildning. Men det underlättar om du gillar matte och har inställningen att du ska klara av den. Matten på högskolan bygger vidare på de kunskaper du skaffat dig under gymnasiet eller det tekniska basåret. På högskolan är det vanligt att du börjar med att läsa mattekurserna för att sen använda kunskaperna i de kommande kurserna. Olika ingenjörsutbildningar innehåller olika mycket matte, men generellt kan man säga att civilingenjörsutbildningarna har mer matte än högskoleingenjörsutbildningarna.

Hur svår är en ingenjörsutbildning?

Att läsa en ingenjörsutbildning är utmanande, men absolut inte omöjligt. Hur svårt det är skiljer sig från person till person och beror till exempel på hur lätt duhar för dig i vissa ämnen. Om du studerar på heltid är tanken att du ska lägga ner ungefär 40 timmar i veckan. Om du lägger ner mindre tid kan det bli svårt att hinna det du ska och det blir mycket nytt att plugga in till tentan. På högskolan kan du ofta få hjälp av dina klasskompisar, äldre studenter och det anordnas till exempel mattestugor.

Kommer jag ha någon fritid på en ingenjörsutbildning?

När du studerar på heltid så är att tanken att du ska studera 40 timmar i veckan. Ofta läser man 2-3 kurser parallellt under en tioveckorsperiod. På de flesta ingenjörsutbildningar är det mycket schemalagt, mellan 6-8 timmar per dag, och det finns en anledning till det, nämligen att du ofta behöver den tiden för att lära dig det du ska i kursen. Det som är bra med allt det schemalagda är att om du går på allt så har du bra förutsättningar att klara tentorna. Alla föreläsningar och lektioner är dock frivilliga och på så vis kan man själv bestämma om man vill sitta hemma och plugga eller delta i undervisningen.

Hur funkar det att plugga på en teknisk högskola?

Ofta funkar det så att du läser 2-3 kurser under en tioveckorsperiod. Åtta av veckorna är så kallad läsperiod då du har föreläsningar, lektioner, labbar och seminarier. På de flesta ingenjörsutbildningar är det mycket schemalagt, mellan 6-8 timmar per dag. Efter åtta veckors läsperiod är det dags för tentaperioden. Då är det ofta undervisningsfritt så att du kan ägna din tid åt att göra gamla tentor och plugga.

Hur är det att vara tjej och läsa till ingenjör?

Precis likadant som det är att vara kille och läsa en ingenjörsutbildning. Det görs ingen skillnad på killar och tjejer i undervisningen. Precis som på vilken utbildning som helst så är det dock lite olika fördelning av killar och tjejer på de olika programmen: flest tjejer finns det på bioteknik, kemiteknik, lantmäteriutbildningen och utbildningar med designinriktning. Men det finns inga program som är mer lämpade för tjejer, eller för killer. Välj det program som intresserar dig mest.

Hur många tjejer är det på ingenjörsutbildningarna?

I snitt så är var fjärde ingenjörsstudent en tjej. Det är flest tjejer på utbildningarna inom bioteknik, kemiteknik, lantmäteri och utbildningar med designinriktningar.

Hur är det att läsa på högskola jämfört med gymnasiet?

Den största skillnaden är att du har mycket mer eget ansvar över när, var och hur du studerar. På högskolan läser du i de flesta fall bara ett fåtal kurser parallellt, två eller kanske tre, det gör att du kan fokusera på några ämnen i taget. Studierna är sammanflätade till en helhet, det du läser på de teoretiska kursernaomsätter du sedan i praktiken när du har labb- eller projektkurser. Framförallt är det roligt att läsa på högskola. Du läser ju en utbildning som intresserar dig.

Kan jag läsa delar av min utbildning utomlands?

Alla tekniska högskolor i Sverige har samarbeten och utbytesplatser med universitet utomlands. Ofta bygger samarbetena på att du tar en plats på utländsk students universitet och hen tar din plats i Sverige. Vid sådana utbyten är mycket av det praktiska redan ordnat. Vill du åka till ett specifikt land eller universitet som din skola inte har samarbete med går det ofta att ordna, men det kommer kräva mer förberedelser av dig.

Vad är skillnaden på högskoleingenjör och civilingenjör?

Man kan säga att tiden, lönen, lånen och djupet skiljer sig lite åt. Det tar fem år att bli civilingenjör och tre år att bli högskoleingenjör. Med en grov generalisering kan man säga att en högskoleingenjör är en som tillämpar befintlig teknik medan en civilingenjör utvecklar framtidens teknik. Det förklarar varför civilingenjörsutbildningen är längre och mer teoretisk än högskoleingenjörsutbildningen. Du som väljer en civilingenjörsutbildning kommer att läsa mer matematik och fysik, och dessutom på en mer avancerad nivå. En civilingenjör får lite högre studieskulder, men också lite högre lön. Högskoleingenjörsutbildningarna är mer konkreta och erbjuder en snabbare väg ut på arbetsmarknaden.

Vilka betyg krävs för att komma in på en högskoleingenjörsutbildning?

I vår utbildningsdatabas hittar du vilka betyg som krävs för respektive utbildning.

Vilka betyg krävs för att komma in på en civilingenjörsutbildning?

I vår utbildningsdatabas hittar du vilka betyg som krävs för respektive utbildning.

Vilken utbildning ger lättast jobb efteråt?

Det varierar från år till år och var i landet du bor och pluggar. Generellt kan man säga att klassiska ingenjörsutbildningar som maskinteknik, elektroteknik, industriell ekonomi och teknisk fysik alltid är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Vad ska jag läsa om jag vill jobba med miljö?

Du kan jobba med miljö på olika sätt efter i princip alla ingenjörsutbildningar. Du kan jobba med att utveckla produkter så att de blir miljövänligare, utbilda personal i miljöfrågor och införa miljöcertifieringar eller på företag som tillverkar produkter för att rena vatten. Vill du ha lite extra miljöfokus på dinutbildning, sök på miljö i sökfunktionen för att få förslag på olika utbildningar och personer som jobbar med miljö på olika sätt.

Vilken utbildning ska jag gå om jag vill jobba med design?

Produktutveckling handlar om att utveckla produkter så att de fungerar bra rent tekniskt. Det handlar också om att skapa en attraktiv och ergonomisk utformning, som är lätt att använda och bra ur miljösynpunkt. Din utbildning behöver alltså ge dig kunskaper inom teknik och matematik men också design. Maskinteknik med inriktning på Produktutveckling och design är en bra väg att gå eller civilingenjörsutbildningar i Teknisk design.

Får jag välja vilka kurser jag ska läsa?

De första åren på din ingenjörsutbildning läser du obligatoriska ämnen som ska ge dig en bra grund att utgå ifrån och dessa ämnen är inte valbara. Längre fram i din utbildning, då du fördjupar dig inom ett visst område som du är intresserad av, finns det ofta många kurser att välja bland. Generellt har du större valmöjligheter om du går ett civilingenjörsprogram eftersom dessa program är längre än högskoleingenjörsprogrammen.

Kan man byta mellan olika ingenjörsutbildningar?

Det är upp till varje högskola att bestämma om man kan byta mellan olika utbildningar. Om det finns plats så kan det ofta gå att byta utbildning, beroende på vilka kurser du har läst kan du dock få läsa till något ämne. Basen är ofta densamma i många utbildningar.

Vad är tekniskt basår?

Tekniskt basår eller bastermin är en utbildning på högskolan där du läser matematik, fysik och kemi för att få behörighet till ingenjörsprogrammen. Kurserna på basåret är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier. Det går också bra att läsa en bastermin beroende på hur mycket du behöver komplettera.

Vilket gymnasieprogram är bäst att gå om jag vill bli ingenjör?

Till ingenjörsprogrammen krävs det idag att du har läst Ma D/E, FY B och Ke A. För att slippa kompletteringar är det bäst att gå naturvetenskapligt program eller en inriktning på teknikprogrammet där du kan läsa dessa kurser. För dig som går i ”nya” gymnasiet (Gy11) så kommer kurserna ha andra namn. Det är fortfarande fördjupade kunskaper i matte, fysik och kemi som är viktiga om du vill bli ingenjör.

Vad är skillnaden på en högskola och ett universitet?

Den sammanfattande förklaringen är att ett universitet har mer forskning än en högskola. Men det är egentligen ingen skillnad att säga ”Jag pluggar påhögskolan.” eller ”Jag pluggar på universitetet”. Förr betydde universitet att man hade utbildning och forskning inom flera områden (medicin, teknik, juridik etc) men riktigt så enkelt är det inte idag. Numera räknas till exempel Karolinska Institutet och KTH som universitet. När Högskoleverket undersöker utbildningarnas kvalitet så gör man ingen skillnad på om utbildningen är på ett universitet eller en högskola.

Vad är skillnaden på en kandidatutbildning och en högskoleingenjörsutbildning?

Kandidatexamen är en mer generell utbildning medan högskoleingenjör är en yrkesexamen. En högskoleingenjörsutbildning innehåll därför icke-tekniska kurser, så yrkesrollsförberedande ämnen som till exempel projektledning, hållbar utveckling, kommunikation.

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är det som avslutar din ingenjörsutbildning och går ut på att lösa ett problem inom ditt specialområde. Du kan göra det själv eller i en mindre grupp, och oftast sammanfattas examensarbetet i en skriftlig rapport. Längden kan variera beroende på program, men oftast är ett examensarbete på civilingenjörsnivå 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på högskoleingenjörsnivå. Examensarbetet kan du göra i samarbete med ett företag, då du får hjälpa företaget lösa ett av deras problem. På många ingenjörsutbildningar kan du göra ditt examensarbete utomlands, antingen på ett företag eller på ett universitet.

Vad innebär en "nollning" på högskolan?

Många tekniska högskolor har en mottagning, eller nollning, för de nyantagna studenterna. Mottagningen är till för att man som ny student ska lära känna sina klasskamrater (kursare) genom olika uppdrag, middagar, studiekvällar, fester och utflykter. Du får också kontakt med äldre studenter som kan besvara de frågor du har som ny student. Självklart är aktiviteterna frivilliga att delta i.

Hittar du inte svar på dina frågor?

Maila oss på ingenjorsvagen@teknikforetagen.se